Vi erbjuder skräddarsydd stresshantering till företag anpassat efter individen baserat på lång egen erfarenhet och bred kompetens. Stressproblematik är ett område som kräver djup insikt och en förmåga att tänka brett. Symtomen kan vara flera, mångfacetterade och vägarna till lösning varierande hos olika individer.

 

Vår strävan och styrka är att skapa synergier och samverkan mellan olika områden. Vi har förmågan och förståelsen att se helheten och göra skräddarsydda insatser utifrån individen. De främsta verktygen är medicinsk yoga, andningstekniker, avslappning, massage, utbildning om vad stress egentligen är och konkreta handlingsätt HUR man ska göra.

 

 

Vi tar emot både enskilda och grupper. Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig.